Mark 1 Collation

Abbreviations & Notes:

The following texts were used in the collation:

Siglum Text Language
SyrP Peshitta 1 Syriac
Khab Khabouris Manuscript 2 Syriac
SyrS Sinaitic Palimpsest 3 Syriac
CCR Codex Climaci Rescriptus 4 CPA
LVat(A) CPA Lectionary, Vatican Codex (Codex A) 5 CPA
LSin(B) CPA Lectionary, Sinai Codex (Codex B) 6 CPA
LHar(C) CPA Lectionary, Harris Codex (Codex C) 7 CPA

Collation:

1:1

SyrP rš’ d’wnglywn × dyšw‘ mšyḥ’ brh d’lh’
Khab rš’ d’wnglywn × dyšw‘ mšyḥ’ brh d’lh’
CCR ryš bswrh × dysws mšyḥ’ ×
LSin(B) × bswrh dmr’ ysws mšyḥ’ ×
LVat(A) × bswrh dmr’ ysws mšyḥ’ ×
LHar(C) × bswrh dmr’ ysws mšyḥ’ ×

1:2

SyrP ’yk × dktyb b’š‘y’ nby’ h’
Khab ’yk × dktyb b’š‘y’ nby’ dh’
CCR hyk kwl m’ dktyb b’š‘y’ nby’ dh’ ’n’
LSin(B) hyk × dktyb bš‘y’ nby’ dh’ ’n’
LVat(A) hyk × dktyb b’šy‘y’ nby’ dh’ ’n’
LHar(C) hyk × dktyb b’š‘y’ nby’ dh’ ’n’
SyrP mšdr ’n’ ml’ky qdm prṣwpk × dntqn ’wrḥk
Khab mšdr ’n’ ml’ky qdm prṣwpk × dntqn ’wrḥk
CCR mšlḥ ml’ky qwdm ’pyk dhw yšw’ ’rḥk
LSin(B) mšlyḥ ml’ky qwdm ’pyk dhw yškll ’wrḥk
LVat(A) mšlḥ ml’ky qwdm ’pyk dhw yškll ’wrḥk
LHar(C) mšlḥ ml’ky qwdm ’bk dhw yšll ’wrḥk

1:3

SyrP ql’ dqr’ bmdbr’ ṭybw ’wrḥh dmry’ w’šww
Khab ql’ dqr’ bmdbr’ ṭybw ’wrḥh dmry’ w’šww
CCR ql qr’ bmdbr’ ‘tdw [… …] šwyn
LSin(B) ql myṣyḥ bmdbr’ ‘tdw ’wrḥh dmr’ šwyn
LVat(A) ql myṣyḥ bmdbr’ ‘tdw ’wrḥh dmry’ šwyn
LHar(C) ql myṣyḥ bmdbr’ ‘tdw ’wrḥh dmr’ š’wyn
SyrP × šbylwhy
Khab × šbylwhy
CCR ‘bd[w] šw[b]ylwy
LSin(B) ‘bdw šwbylh
LVat(A) ‘bdw šwbylwy
LHar(C) ‘bdw šwbyly

1:4

SyrP hw’ × ywḥnn × × bmdbr’ m‘md
Khab hw’ × ywḥnn × × bmdbr’ m‘md
CCR hw’ × ywḥnys mṣb‘ × bmdbr’ ×
LSin(B) hw’ dy ywḥnys mṣby‘ dy bmdbr’ ×
LVat(A) hw’ dy ywḥnys mṣb‘ × nmwdbr’ ×
LHar(C) hw’ dy ywḥns mṣb‘ × bmdbr’ ×
SyrP wmkrz m‘mwdyt’ dtybwt’ lšwbqn’ dḥṭh’
Khab wmkrz m‘mwdyt’ dtybwt’ lšwbqn’ dḥṭh’
CCR wmkrz mṣbw‘y dthw lšwbwqyn dskln
LSin(B) wmkryz mṣbw‘y dthw lšbwqn dsykln
LVat(A) wmkrz mṣbw‘y dthw’ lšwbqn dskln
LHar(C) wmkryz mṣbw‘y dthw lšbwqyn dsykln

1:5

SyrP wnpq’ hwt lwth klh kwr dyhwd
Khab wnpq’ hwt lwth klh kwr dyhwd
CCR whwt ’zl’ lwth kwl ’r‘’ dywd’
LSin(B) whwt ’zl’ lwth kwl ’r‘’ dyhwd’
LVat(A) whwt ’zl’ lwth kwlh ’r‘’ dyhwd’
LHar(C) whwt ’zl’ lwth kwlh ’r‘’ dyhwd’
SyrP wklhwn bny ’wršlm × wm‘md hw’ lhwn
Khab wklhwn bny ’wršlm × wm‘md hw’ lhwn
CCR wkwl bn’ yrwšlym whww kwlh[wn] mṣṭb‘yn mnh
LSin(B) wkwl bny yrwšlm whww × mṣṭb‘yn mnh
LVat(A) wkwl bny yrwšlm whww × mṣṭb‘yn mnh
LHar(C) wkwl bny yrwšlm whww × mṣṭb‘yn mnh
SyrP bywrdnn × kd mwdyn bḥṭhyhwn
Khab bywrdnn nhr’ kd mwdyn bḥṭhyhwn
CCR byrdn’ [… …] sklthwn
LSin(B) bywrdyn’ nhr’ × wmštwdyn syklthwn
LVat(A) byrdn’ nhr’ × wmštwdyn sklthwn
LHar(C) byrdyn’ nhr’ × wmštwdyn syklthwn

1:6

SyrP hw dyn ywḥnn lbyš hw’ lbwš’ ds‘r’ dgml’
Khab hw dyn ywḥnn lbyš hw’ lbwš’ ds‘r’ dgml’
CCR whw’ × ywḥnys lbyš × s‘r dgml
LSin(B) whw’ × ywḥns lbyš × s‘r dgml
LVat(A) whw’ × ywḥnys lbyš × s‘r dgml’
LHar(C) whw’ × ywḥns lbyš × s‘r dgml
SyrP w’syr hw’ ‘rqt’ dmšk’ bḥṣwhy wm’kwlth ’ytyh
Khab w’syr hw’ ‘rqt’ dmšk’ bḥṣwhy wm’kwlth ’ytyh
CCR × wzwn’ dmyšk × bḥrṣwy wm’klh ×
LSin(B) wzwn’ dmyšk ’syr’ bḥrṣwy w’kyl ×
LVat(A) wzwn’ dmyšk ’syr’ bḥrṣwy w’kl ×
LHar(C) wzwn’ dmyšyk ’syr’ bḥrṣh w’kyl ×
SyrP hwt qmṣ’ wdbš’ dbr’
Khab hwt qmṣ’ wdbš’ dbr’
CCR hw’ qmṣyn wdybš dṭwr
LSin(B) × qmṣyn wdbš dṭwr
LVat(A) × qmṣyn wdbš dṭwr
LHar(C) × qmṣyn wdbyš dṭwr

1:7

SyrP wmkrz hw’ w’mr h’ ’t’ × × btry
Khab wmkrz hw’ w’mr h’ ’t’ × × btry
CCR whw’ mkrz w’mr × ’t’ hw dn
LSin(B) whw’ mkryz w’mr × ’t’ hw hnyn
LVat(A) whw’ mkrz w’mr × ’t’ hw hdn
LHar(C) whw’ mkryz w’mr × ’t’ hw hnyn
SyrP dḥyltn mny hw dl’ šw’ ’n’ d’ghn
Khab dḥyltn mny hw dl’ šw’ ’n’ d’tghn
CCR dḥywl mny btry hdn dlyt [… …]
LSin(B) dḥywl mny btry dyn dlyt ’n’ dmwly dymwk
LVat(A) dḥywl mny btry dn dlyt ’n’ dwml’y dymwk
LHar(C) dḥywl mny btry dyn dlyt ’n’ dmlyy dymšwk
SyrP ’šr’ ‘rq’ dmsnwhy
Khab ’šr’ ‘rq’ dmsnwhy
CCR y’šr’ ‘rqt’ dmsnh
LSin(B) yšr’ ‘rqt’ dmsnh
LVat(A) yšr’ ‘rqt’ dmsnwhy
LHar(C) yšr’ ‘rqt’ dmsnwy

1:8

SyrP ’n’ ’‘mdtkwn bmy’ hw dyn n‘mdkwn
Khab ’n’ ’‘mdtkwn bmy’ hw dyn n‘mdkwn
CCR ’n’ ’ṣb‘yt ytkwn bmyn hw dy y’ṣb‘ ytkwn
LSin(B) ’n’ ’ṣby‘ ytkwn bmyn hw dy ṣby‘ ytkwn
LVat(A) ’n’ ’ṣb‘t ytkwn bmyn hw dy y‘md ytkwn
LHar(C) ’n’ ’ṣb‘t ytkwn bmyn hw dy ṣb‘ ytkwn
SyrP brwḥ’ dqwdš’
Khab brwḥ’ dqwdš’
CCR brwḥ’ dqwdš’
LSin(B) brwḥ’ dqwdš’
LVat(A) brwḥ’ dqwdš’
LHar(C) brwḥ’ dqwdš’

1:9

SyrP whw’ bywmt’ hnwn ’t’ × yšw‘ mn
Khab whw’ bywmt’ hnwn ’t’ × yšw‘ mn
CCR whw’ bhlyk ywmy’ ’t’ mr’ ysws mn
LSin(B) whw’ bhylk ywmy’ d’t’ mr’ ysws mn
LVat(A) whw’ bhylk ywmy’ ’t’ mr’ ysws mn
LHar(C) whw’ mhylk ywmy’ d’t’ mr’ ysws mn
SyrP nṣrt dglyl’ w’t‘md bywrdnn × mn ywḥnn
Khab nṣrt dglyl’ w’t‘md bywrdnn × mn ywḥnn
CCR nṣryt dglyl’ w’ṣṭb‘ bywrdyn’ nhr’ mn ywḥnys
LSin(B) nzrt dglyl’ w’ṣṭb‘ bywrdyn’ nhr’ mn ywḥns
LVat(A) nzwrt dglyl’ w’ṣṭb‘ byrdn’ nhr’ mn ywḥnys
LHar(C) nzrt dglyl’ w’ṣṭb‘ bywrdyn’ nhr’ mn ywḥns

1:10

SyrP wmḥd’ dslq mn my’ ḥz’ d’stdqw šmy’
Khab wmḥd’ dslq mn my’ ḥz’ d’stdqw šmy’
LSin(B) wšw’ dslq mn my’ ḥm’ šwmy’ ptḥyn
LVat(A) wšw’ dslq mn my’ ḥm’ šwmy’ ptyḥyn
LHar(C) wšw’ dslq mn my’ ḥm’ šwmy’ ptḥyn
SyrP wrwḥ’ ’yk ywn’ dnḥtt ‘lwhy
Khab wrwḥ’ ’yk ywn’ dnḥtt ‘lwhy
LSin(B) wrwḥ’ hyk ywn nḥt’ ‘lwy
LVat(A) wrwḥ’ hyk ywn nḥt’ ‘lwy
LHar(C) wrwḥ’ hyk ywn nḥt’ ‘lwy

1:11

SyrP wql’ hw’ mn šmy’ × ’nt hw bry ḥbyb’
Khab wql’ hw’ mn šmy’ × ’nt hw bry ḥbyb’
LSin(B) wql’ × mn šwmy’ ’mr ’t hw bry ḥbyby
LVat(A) wql’ hw’ mn šwmy’ ’mr ’t hw bry ḥbyby
LHar(C) wql’ hw’ mn šwmy’ ’mr ’t hw bry ḥbyby
SyrP bk ’ṣṭbyt
Khab bk ’ṣṭbyt
LSin(B) dbk ṣbt
LVat(A) dbk ṣbyt
LHar(C) dbk ṣbyt

1:12

SyrP wmḥd’ ’pqth rwḥ’ lmdbr’
Khab wmḥd’ ’pqth rwḥ’ lmdbr’
SyrS × ’pqth rwḥ’ lmdbr’

1:13

SyrP whw’ tmn bmdbr’ ywmt’ ’rb‘yn kd mtns’ mn sṭn’
Khab whw’ tmn bmdbr’ ywmt’ ’rb‘yn kd mtns’ mn sṭn’
SyrS whw’ tmn × ywmt’ ’rb‘yn kd mtns’ mn sṭn’
SyrP w’ytwhy hw’ ‘m ḥywt’ wmšmšyn hww lh ml’k’
Khab w’ytwhy hw’ ‘m ḥywt’ wmšmšyn hww lh ml’k’
SyrS × whw’ ‘m ḥywt’ wml’k’ mšmšyn hww lh

1:14

SyrP btr d’štlm dyn ywḥnn ’t’ lh
Khab btr d’štlm dyn ywḥnn ’t’ lh
SyrS wbtr d’štlm × ywḥnn ’t’ ×
SyrP yšw‘ lglyl’ wmkrz hw’ sbrt’ dmlkwth d’lh’
Khab yšw‘ lglyl’ wmkrz hw’ sbrt’ dmlkwth d’lh’
SyrS yšw‘ lglyl’ wmkrz hw’ sbrt’ × d’lh’

1:15

SyrP w’mr šlm lh zbn’ wmṭt
Khab w’mr šlm lh zbn’ wmṭt
SyrS × dšlm × zbn’ wmṭyt
SyrP mlkwt’ d’lh’ twbw whymnw bsbrt’
Khab mlkwt’ d’lh’ twbw whymnw bsbrt’
SyrS mlkwt’ d’lh’ twbw whymnw bsbrth

1:16

SyrP wkd mhlk × ḥdry ym’ dglyl’ ḥz’ lšm‘wn
Khab wkd mhlk × ḥdry ym’ dglyl’ ḥz’ lšm‘wn
SyrS wkd mhlk hw’ ‘l gnb ymt’ dglyl’ ḥz’ lšm‘wn
SyrP wl’ndr’ws ’ḥwhy × drmyn mṣydt’ bym’ ’ytyhwn hww
Khab wl’ndr’wS ’ḥwhy × drmyn mṣydt’ bym’ ’ytyhwn hww
SyrS wl’ndrs ’ḥwhy kd rmyn mṣydthwn bym’ ×
SyrP gyr ṣyd’
Khab gyr ṣyd’
SyrS mṭl dṣyd’ hww

1:17

SyrP w’mr lhwn yšw‘ tw btry w’‘bdkwn ṣyd’ dbny’nš’
Khab w’mr lhwn yšw‘ tw btry w’‘bdkwn ṣyd’ dbnynš’
SyrS w’mr lhwn yšw‘ tw btry w’‘bdkwn ṣyd’ dbny ’nš’

1:18

SyrP wmḥd’ šbqw mṣydthwn w’zlw btrh
Khab wmḥd’ šbqw mṣydthwn w’zlw btrh
SyrS wbh bš‘t’ šbqw mṣydthwn w’zlw btrh

1:19

SyrP wkd ‘br qlyl ḥz’ ly‘qwb br zbdy wlywḥnn
Khab wkd ‘br qlyl ḥz’ ly‘qwb br zbdy wlywḥnn
SyrS wkd hlk twb qlyl ḥz’ ly‘qwb br zbdy wlywḥnn
SyrP ’ḥwhy w’p lhwn × bspynt’ dmtqnyn mṣydthwn
Khab ’ḥwhy w’p lhwn × bspynt’ dmtqnyn mṣydthwn
SyrS ’ḥwhy ’p lhwn kd ytbyn bspynt’ wmtqnyn mṣydthwn

1:20

SyrP × wqr’ ’nwn wmḥd’ šbqw lzbdy
Khab × wqr’ ’nwn wmḥd’ šbqw lzbdy
SyrS wbh bš‘t’ qr’ ’nwn × wšbqw lzbdy
CCR lzbd’y
SyrP ’bwhwn bspynt’ ‘m ’gyr’ w’zlw × btrh
Khab ’bwhwn × ‘m ’gyr’ w’zlw × btrh
SyrS ’bwhwn ‘m ’gyr’ bspynt’ w’zlw × btrh
CCR ’bwhwn b’lp’ ‘m ’gyry’ w’zlw lhwn btrh

1:21

SyrP wkd ‘lw lkprnḥwm mḥd’ mlp hw’
Khab wkd ‘lw lkprnḥwm mḥd’ mlp hw’
SyrS × × × × wmlp hw’
CCR whnwn ‘lyn lkpr nḥwm wšw’ bšwbt’ hw’ mlp
SyrP bšb’ bknwšthwn
Khab bšb’ bknwšthwn
SyrS bšbt’ bknwšt’
CCR bknyšt’

1:22

SyrP wtmyhyn hww × bywlpnh
Khab wtmyhyn hww × bywlpnh
SyrS wtmyhyn hww × bywlpnh ’yk mšlṭ’
CCR whww mtmhyn ‘l ’wlpnh hw’
SyrP mlp hw’ lhwn gyr ’yk mšlṭ’ wl’ ’yk
Khab mlp hw’ lhwn gyr ’yk mšlṭ’ wl’ ’yk
SyrS gyr mlp hw’ × wl’ ’yk
CCR gr mlp lhwn × hyk dlh […]
SyrP spryhwn
Khab spryhwn
SyrS spryhwn
CCR spryhwn

1:23

SyrP w’yt hw’ × bknwšthwn gbr’ d’yt ×
Khab w’yt hw’ × bknwšthwn gbr’ d’yt hw’
SyrS w’yt hw’ bh bknwšthwn gbr’ d’yt hwt
CCR wšw’ hw’ × bknyšthwn brnš ḥd × ×
SyrP bh rwḥ’ ṭm’t’ wq‘’ ×
Khab bh rwḥ’ ṭm’t’ wq‘’ ×
SyrS bh rwḥ’ ṭnpt’ wq‘’ hw’
CCR dbh rwḥ ms’b’ w’ṣwḥ ×

1:24

SyrP w’mr m’ ln wlk yšw‘ nṣry’ ’tyt ×
Khab w’mr m’ ln wlk yšw‘ nṣry’ ’tyt ×
SyrS w’mr m’ ln wlk yšw‘ nṣry’ ’tyt ×
CCR w’mr m’ ln wlk ysws nzry’ ’tyt gr
SyrP lmwbdwtn yd‘ ’n’ lk mn ’nt qdyšh × d’lh’
Khab lmwbdwtn yd‘ ’n’ lk mn ’nt qdyšh × d’lh’
SyrS lmwbdwtn yd‘n’ lk mn ’nt dqdyšh ’nt d’lh’
CCR dtwbyd ytn mkr ’n’ lk mn ’t qdyšh × d’lh’

1:25

SyrP wk’’ bh yšw‘ w’mr × skwr pwmk
Khab wk’’ bh yšw‘ w’mr × skwr pwmk
SyrS wk’’ bh yšw‘ w’mr lh skwr pwmk
CCR […] z‘p bh × w’mr × swkwr pymk
SyrP wpwq mnh
Khab wpwq mnh
SyrS wpwq mnh
CCR wpwq mnh

1:26

SyrP wšdth rwḥ’ × ṭnpt’ × wq‘t bql’
Khab wšdth rwḥ’ × ṭnpt’ × wq‘t bql’
SyrS wšdth rwḥ’ hy ṭnpt’ wkd q‘t bql’
CCR w‘ṣrt yth rwḥ’ × ṭpšt’ × w’ṣwḥ bql
SyrP rm’ wnpqt mnh
Khab rm’ wnpqt mnh
SyrS rb’ npqt mnh
CCR rb wnpqt mnh

1:27

SyrP w’tdmrw klhwn wb‘yn hww ×
Khab w’tdmrw klhwn wb‘yn hww ×
SyrS wtmh’ ’ḥyd hw’ lklhwn ×
CCR w’trhbw kwlhwn lmlw dhkdn
SyrP ḥd ‘m ḥd w’mryn × dmn’ hy hd’
Khab ḥd ‘m ḥd w’mryn × dmn’ hy hd’
SyrS × w’mryn hww ḥd lḥd mn’ hw ×
CCR hww mtb‘yn × w’mryn × m’ hw […
SyrP wmnw ywlpn’ hn’ ḥdt’ × dbšwlṭn’
Khab wmnw hn’ ywlpn’ ḥdt’ × dbšwlṭn’
SyrS × hn’ ywlpn’ ḥdt’ d’yt lh šwlṭn’ wpqd
CCR …] dbšwlṭnw
SyrP w’p lrwḥ’ ṭnpt’ pqd × wmštm‘n lh
Khab w’p lrwḥ’ ṭnpt’ pqd × wmštm‘n lh
SyrS × lrwḥ’ ṭnpt’ × wmštm‘n lh
CCR ’wp lrwḥt’ ms’[b]t’ hw mpq whnwn mštm‘yn lh

1:28

SyrP wmḥd’ npq × ṭbh bklh ’tr’
Khab wmḥd’ npq × ṭbh bklh ’tr’
SyrS × wnpq hw’ ṭbh bkwlh kwr
CCR × wnpq × mšmw‘h bkwl ’tr
SyrP × dglyl’ ×
Khab × dglyl’ ×
SyrS × dglyl’ wsgy’’ ’zlyn hww btrh
CCR bkwlh ’r‘’ dglyl’ ×

1:29

SyrP wnpqw × mn knwšt’ w’tw lbyth
Khab wnpqw × mn knwšt’ w’tw lbyth
SyrS wnpq × mn knwšt’ w’tw lbyth
CCR wnpqw šw’ mn knyšt’ whnwn ’tyn lbyth
SyrP dšm‘wn × wd’ndr’ws ‘m y‘qwb wywḥnn ×
Khab dšm‘wn × wd’ndr’ws ‘m y‘qwb wywḥnn ×
SyrS dšm‘wn k’p’ wd’dryws wy‘qwb wywḥnn ‘mh hww
CCR dsymwn × wd’ndrys ‘m y‘qwbs […

1:30

SyrP wḥmth dšm‘wn rmy’ hwt b’št’ w’mrw lh ‘lyh
Khab wḥmth dšm‘wn rmy’ hwt b’št’ w’mrw lh ‘lyh
SyrS wḥmth dšm‘wn kryh’ hwt b’št’ w’mrw lh ‘lyh

1:31

SyrP wqrb ’ḥdh b’ydh w’qymh wmḥd’ šbqth
Khab wqrb ’ḥdh b’ydh w’qymh wmḥd’ šbqth
SyrS wqrb w’ḥdh × w’qymh wbh bš‘t’ šbqth
SyrP ’šth × wmšmš’ hwt lhwn
Khab ’št’ × wmšmš’ hwt lhwn
SyrS ’št’ wqmt wmšmš’ hwt lhwn

1:32

SyrP brmš’ dyn bm‘rby šmš’ ’ytyw lwth ×
Khab brmš’ dyn bm‘rby šmš’ ’ytyw lwth ×
SyrS × m‘rby šmš’ dyn mytyn × hww
SyrP klhwn ’ylyn dbyš’yt ‘bydyn × wdywn’ ×
Khab klhwn ’ylyn dbyš’yt ‘bydyn × wdywn’ ×
SyrS lklhwn ’ylyn dbyš byš ‘bydyn hww bkwrhn’ qšy’

1:33

SyrP wmdynt’ klh knyš’ hwt ‘l tr‘’
Khab wmdynt’ klh knyš’ hwt ‘l tr‘’
SyrS wmdynt’ klh knyš’ hwt ‘l tr‘h

1:34

SyrP w’sy × lsgy’’ dbyš’yt ‘bydyn hww bkwrhn’
Khab w’sy × lsgy’’ dbyš’yt ‘bydyn hww bkwrhn’
SyrS w’sy hw’ lsgy’’ ×
SyrP mšḥlp’ wdyw’ sgy’’ ’pq wl’ šbq hw’ lhwn
Khab mšḥlp’ wdyw’ sgy’’ ’pq wl’ šbq hw’ lhwn
SyrS × wmpq hw’ š’d’ sgy’’ wl’ mšbq hw’ lhwn
SyrP ldyw’ dnmllwn mṭl dyd‘yn hww lh
Khab ldyw’ dnmllwn mṭl dyd‘yn hww lh
SyrS × lmmllw mṭl dyd‘yn hww lh

1:35

SyrP wbṣpr’ qdm × × qm ṭb × w’zl
Khab wbṣpr’ qdm × × qm ṭb × w’zl
SyrS wbšpr’ rb’ × × × × npq ’zl
LSin(B) wbṣpr’ mn qrṣ’ lḥd’ qm × npq w’zyl
LVat(A) wbṣpr’ mn qryṣ’ lḥd’ qm × npq w’zyl
LHar(C) wbṣpr’ mn gw qrṣ’ lḥd’ qm × npq w’zyl
SyrP l’tr’ ḥwrb’ wtmn mṣl’ hw’
Khab l’tr’ ḥwrb’ wtmn mṣl’ whw’
SyrS l’tr’ ḥwrb’ wtmn mṣl’ hw’
LSin(B) l’tr mdbr wtmn hw’ mṣl’
LVat(A) l’tr mdbr wtmn hw’ mṣl’
LHar(C) l’tr mdbr wtmn hw’ mṣl’

1:36

SyrP wb‘yn hww lh šm‘wn × × wd‘mh
Khab wb‘yn hww lh šm‘wn × × wd‘mh
SyrS wb‘yn hww lh šm‘wn whnwn × d‘mh
LSin(B) wrhṭ × btrh symwn whlyn × d‘mh
LVat(A) wrhṭ × btrh symwn whlyn × d‘mh
LHar(C) wrhṭ × btrh symwn whlk dhww ‘mh

1:37

SyrP wkd ’škḥwhy ’mryn lh klhwn ’nš’ ×
Khab wkd ’škḥwhy ’mryn lh klhwn ’nš’ ×
SyrS wkd ’škḥwhy ’mryn lh × ’nš’ sgy’’
LSin(B) wkd ’škḥw yth ’mryn lh kwl ‘m’ ×
LVat(A) wkd ’škḥw yth ’mryn lh kwl ‘m’ ×
LHar(C) wkd ’škḥw yth ’mryn lh kwl ‘m’ ×
SyrP × b‘yn × lk
Khab × b‘yn × lk
SyrS × b‘yn hww lk
LSin(B) hww b‘yn × lk
LVat(A) hww b‘yn × lk
LHar(C) hww b‘yn × lk

1:38

SyrP ’mr lhwn hlkw × lqwry’ wlmdynt’
Khab ’mr lhwn hlkw × lqwry’ wlmdynt’
SyrS ’mr lhwn hlkw n’zl lqwry’ wlmdynt’
LSin(B) w’mr lhwn nyzyl × × lmdnt’
LVat(A) w’mr lhwn nyzyl × × lmdnyt’
LHar(C) w’mr lhwn nzyl × × lmdnt’
SyrP dqrybn d’p tmn ’krz lhd’ × gyr ’tyt
Khab dqrybn d’p tmn ’krz lhd’ × gyr ’tyt
SyrS dqrybn w’p tmn ’krz lhd’ hw gyr ’tyt
LSin(B) dqrybyn d’wp tmn nkryz lhd’ × gr npqt
LVat(A) dqrybn d’wp tmn nkryz lhd’ × gr npqt
LHar(C) dqrybyn d’wp tmn nkryz lhd’ × gr npqt

1:39

SyrP × wmkrz hw’ × bklhyn knwšthwn bklh
Khab × wmkrz hw’ × bklhyn knwšthwn bklh
SyrS × wmkrz hw’ × bkwlhyn knwšt’ ×
LSin(B) w’t’ mkryz × dy × bknyšthwn bkwlh
LVat(A) w’t’ mkryz × × × bknyšthwn bkwlh
LHar(C) w’t’ mkryz × × × bknyšthwn bkwlh
SyrP glyl’ × wmpq × š’d’
Khab glyl’ × wmpq × š’d’
SyrS dglyl’ wmpq hw’ š’d’
LSin(B) glyl’ wšydy’ hw’ mṕyq
LVat(A) glyl’ wšyd’ hw’ mpyq
LHar(C) glyl’ wšydy’ hw’ mbyq

1:40

SyrP w’t’ lwth × grb’ × ×
Khab w’t’ lwth × grb’ × ×
SyrS w’t’ lwth × grb’ ḥd × wb‘’ hw’ mnh
LSin(B) w’t’ lwth ḥd gbr × gryb b‘’ mnh
LVat(A) w’t’ lwth ḥd gbr × gryb b‘’ mnh
LHar(C) w’t’ lwth ḥd gbr × grby b‘’ mnh
SyrP wnpl ‘l rglwhy wb‘’ hw’ mnh × w’mr lh ×
Khab wnpl ‘l rglwhy wb‘’ hw’ mnh × w’mr lh ×
SyrS wnpl ‘l rglwhy × w’mr lh ×
LSin(B) wq‘d ‘l ’rkwbth qwdmy w’mr lh mr’
LVat(A) wq‘d ‘l ’rkwbth qwdmwy w’mr lh mr’
LHar(C) wq‘d ‘l ’rkwbth qwdmy w’mr lh mr’n
SyrP ’n ṣb’ ’nt mškḥ ’nt lmdkywty
Khab ’n ṣb’ ’nt mškḥ ’nt lmdkywty
SyrS d’n ṣb’ ’nt mškḥ ’nt lmdkywtny
LSin(B) ’n ṣb’ ’t ykyl dtdk’ yty
LVat(A) ’n ṣb’ ’t ykl dtdk’ yty
LHar(C) ’n ṣb’ ’t ykyl dtdk’ yty

1:41

SyrP hw dyn × yšw‘ ’trḥm ‘lwhy wpšṭ ’ydh
Khab hw dyn × yšw‘ ’trḥm ‘lwhy wpšṭ ’ydh
SyrS hw dyn × yšw‘ ’trḥm ‘lwhy wpšṭ ’ydh
LSin(B) × mr’ ysws dy ’trḥm ‘lyh wpšṭ ’ydh
LVat(A) × mr’ ysws dy ’trḥm ‘lwy wpšṭ ’ydh
LHar(C) × mr’ ysws dy ’trḥm ‘lwy wpšṭ ’dh
SyrP qrb lh w’mr × ṣb’ ’n’ ’tdk’
Khab qrb lh w’mr × ṣb’ ’n’ ’tdk’
SyrS wqrb lh w’mr lh ṣbn’ ’tdk’
LSin(B) wqrb lh w’mr lh ṣb’ ’n’ ’tdky
LVat(A) wqrb lh w’mr lh ṣb’ ’n’ ’dky
LHar(C) wqrb lh w’mr lh ṣb’ ’n’ ’dky

1:42

SyrP wbh bš‘t’ ’zl × grbh mnh w’tdky
Khab wbh bš‘t’ ’zl × mnh grbh w’tdky
SyrS wbh bš‘t’ × × × × × ’tdky
LSin(B) wkd ’mr šwy ’zyl lh mnh grbh w’dky
LVat(A) wkd ’mr šwy ’zl lh mnh grbh w’tdky
LHar(C) wkd ’mr šwy ’zyl lh mnh grbh w’tdky

1:43

SyrP wk’’ bh × w’pqh
Khab wk’’ bh × w’pqh
SyrS wk’’ bh × ×
LSin(B) wz‘p bh wšw’ ’pyq yth
LVat(A) wz‘p bh wšw’ ’pyq yth
LHar(C) wz‘p bh wšw’ ’byq yth

1:44

SyrP w’mr lh ḥzy lm’ l’nš × ’mr × ’nt
Khab w’mr lh ḥzy lm’ l’nš × ’mr × ’nt
SyrS w’mr × ḥzy dlm’ […
LSin(B) w’mr lh ḥm’ × dl’nš l’ tmwr kwlm ×
LVat(A) w’mr lh ḥm’ × dl’nš l’ tmwr kylwm ×
LHar(C) w’mr lh ḥm’ × dl’nš l’ tmwr kwlm ×
SyrP ’l’ zl ḥw’ npšk lkhn’ wqrb qwrbn’ ḥlp
Khab ’l’ zl ḥw’ npšk lkhn’ wqrb qwrbn’ ḥlp
SyrS
LSin(B) ’l’ ’zyl ’wdy‘ grmk lkhn’ wqryb qwrbnk lṭb
LVat(A) ’l’ ’zl ’wd‘ grmk lkhn’ wqrb qwrbnk lṭb
LHar(C) ’l’ ’zyl ’wd‘ grmk lkhny’ wqrb qwrbnk lṭb
SyrP tdkytk ’ykn’ × dpqd mwš’ lshdwthwn
Khab tdkytk ’ykn’ × dpqd mwš’ lshdwthwn
SyrS
LSin(B) dwkyk × m’ dpqd mwš’ lshdw lhwn
LVat(A) dkwyk × m’ dpqyd mwš’ lshdw lhwn
LHar(C) dwkyk hyk m’ dpqd mwš’ lshdw lhwn

1:45

SyrP hw dyn kd npq šry hw’ mkrz sgy w’ṭbh lmlt’ ’ykn’ dl’ nškḥ
Khab hw dyn kd npq šry hw’ mkrz sgy w’ṭbh lmlt’ ’ykn’ dl’ nškḥ
SyrP hw’ yšw‘ gly’yt dn‘wl lmdynt’ ’l’ lbr hw’ b’tr’ ḥwrb’ w’tyn hww lwth mn kl dwk’
Khab hw’ yšw‘ gly’yt dn‘wl lmdynt’ ’l’ lbr hw’ b’tr’ ḥwrb’ w’tyn hww lwth mn kl dwk’
#The Gospel of Mark
1:1
 ry$  | bswrh      | dysws   | m$yx)  |         |  :: CCR
 ry$) | d)w)nglywn    | dy$w(   | m$yx)  | brh d)lh);   |  :: HarkW
 r$)  | d)iwAng'lywn   | dy$w(`  | m$yxA)  | brh d)lh),   |  :: Khab
    | bswrh      | dmr) ysws | m$yx)  |         |  :: LHar(C)
    | bswrh      | dmr) ysws | m$yx)  |         |  :: LSin(B)
    | bswrh      | dmr) ysws | m$yx)  |         |  :: LVat(A)
 ri$A) | d.e)wang.eliyAwn | d.ye$w_( | m$iyxA); | b.reh d.a)lAhA) | %% :: SyrP
@
 The beginning of the Gospel of Jesus Christ. :: CCR
 The beginning of the Gospel of Jesus Christ, the Son of God. :: HarkW
 The beginning of the Gospel of Jesus Christ, the Son of God. :: Khab
 The Gospel of Lord Jesus Christ. :: LHar(C)
 The Gospel of Lord Jesus Christ. :: LSin(B)
 The Gospel of Lord Jesus Christ. :: LVat(A)
 The beginning of the Gospel of Jesus Christ, the Son of God. :: SyrP 
 
1:2
 hyk  | kwl m) |     | dktyb    | b)$(y)   | nby): dh)  | )n) | m$lx  |    | ml)ky   | qwdm | )py:k     | dhw | y$w).   | )rxk       :: CCR
 )yk  |    | dq.'dym | kt.yb    |      | bnb:y)% h)  | )n') | m$'dr  | )n.) | ml)k) dyly | qdm  | prcwp) dylk, | h'w | dn'tqn  | )wrx) dylk qdmyk% :: HarkW
 )yk  |    |     | dk.t.y.b`  | b).$(y)  | nby), dh)*  |   | ma$ad.r | )n)* | mla)ky*  | qd.mA | prcwpk_    |   | dnat.qen | )wrxk,      :: Khab
 hyk  |    |     | dktyb    | b)$(y)   | nby); dh)  | )n) | m$lx  |    | ml)ky   | qwdm | )b:k;     | dhw | y$ll   | )wrxk;      :: LHar(C)
 hyk  |    |     | dktyb    | b$(y)   | nby); dh)  | )n) | m$lyx  |    | ml)ky   | qwdm | )pyk;     | dhw | y$kll   | )wrxk;      :: LSin(B)
 hyk  |    |     | dktyb    | b)$y(y)  | nby): dh)  | )n) | m$lx.  |    | ml)ky   | qwdm | )pyk:     | dhw | y$kll   | )wrxk:      :: LVat(A)
 )ayk_ |    |     | d.ak_t_iyb_ | b.e)$a(yA) | nb_iyA), hA) |   | m$ad.ar | )+nA) | mala)k_y, | qd_Am | p.arcw_p.Ak_, |   | d.nat_qen | )w_rxAk_%     :: SyrP
@
 Like all that is written in Isaiah the Prophet: "Behold! I send my Angel before your face that he will prepare your way." :: CCR
 Like what came before, written in the Prophets: "Behold! I send my Angel before your face, he who will prepare your way before you." :: HarkW
 Like what is written in Isaiah the Prophet: "Behold! I send my Angel before your face, who will prepare your way." :: Khab
 Like what is written in Isaiah the Prophet: "Behold! I send my Angel before your face, he who will prepare your way." :: LHar©
 Like what is written in Isaiah the Prophet: "Behold! I send my Angel before your face, he who will prepare your way." :: LSin(B)
 Like what is written in Isaiah the Prophet: "Behold! I send my Angel before your face, he who will prepare your way." :: LVat(A)
 Like what is written in Isaiah the Prophet: "Behold! I send my Angel before your face, who will prepare your way." :: SyrP

1:3
 ql  | qr)    | bmdbr)    | (:tdw  | [...  | ...]   | $wyn   | (bd[w] | $w:<b>ylwy,, :: CCR
 ql)  | h'w dm'z(q | bmdbr);   | Taybw  | )wrx)  | dmry);  | tr:yc)  | (b:dw | $by:l) dylh% :: HarkW
 ql)` | dq'r)   | bmad.br),  | Taybw* | )wrxh* | dmry)_  | w)a$wAw` |    | $b:ylwhy,   :: Khab
 ql  | mycyx   | bmdbr)    | (tdw  | )wrxh  | dmr)   | $)wyn  | (bdw  | $wbyly;    :: LHar(C)
 ql  | mycyx   | bmdbr)    | (tdw  | )wrxh  | dmr)   | $wyn   | (bdw  | $wbylh;    :: LSin(B)
 ql  | mycyx   | bmdbr)    | (tdw  | )wrxh  | dmry)   | $wyn   | (bdw  | $w*by.lwy:  :: LVat(A)
 qAlA) | d.qAre)  | b.mad_b.rA), | Tayeb_w | )w_rxeh | d.mAryA), | wa)$waw |    | $b_iylawh+y:% :: SyrP
@
 A voice crying in the wilderness, "Prepare! [...] make straight his paths." :: CCR
 A voice, he who cries in the wilderness, "Prepare the way of the Lord! Make straight his paths!" :: HarkW
 A voice that cries in the wilderness, "Prepare the way of the Lord and straighten his paths!" :: Khab
 A voice crying in the wilderness, "Prepare the way of the Lord! Make straight [his/my] path[/s]!" :: LHar(C)
 A voice crying in the wilderness, "Prepare the way of the Lord! Make straight his paths!" :: LSin(B)
 A voice crying in the wilderness, "Prepare the way of the Lord! Make straight his paths!" :: LVat(A)
 A voice that cries in the wilderness, "Prepare the way of the Lord and straighten his paths!" :: SyrP
The collation is © 2014 Steve Caruso and may not be reproduced without written permission.

Notes:

 1. Syriac Gospel according to Mark. Text as per British Foreign Bible Society edition contributed by George A. Kiraz as encoded on the Comprehensive Aramaic Lexicon.
 2. A new transcription from photographs by Steve Caruso.
 3. Old Syriac Mark per MS Sinaiticus. Text as per George A. Kiraz, Comparative Edition of the Syriac Gospels,Volume Two: Mark (Leiden: E.J. Brill, 1996), as encoded at the Comprehensive Aramaic Lexicon.
 4. Manuscript 109.a from Christa Mueller-Kessler and Michael Sokoloff, “A Corpus of Christian Palestianian Aramaic,” as encoded on the Comprehensive Aramaic Lexicon.
 5. Transcribed from Agnes Smith Lewis and Margaret Dunlop Gibson, “The Palestinian Syriac Lectionary of the Gospels” (1899)
 6. ibid.
 7. ibid.

Leave a Reply