דעוותי בסוריסטון

יומדן אנה כַתיב חד כתַב דבלו״ג בסוריסטון בגין אנה מהימן דאֵן אנה יכיל מעביד כתבין יתיר דיהוי לכולכון יתיר מיקרי

   אנה יכיל מכַתּיש עם מילין חדתן ואשכח לאורחין חדתין מימור כן וכן ומיכתוב כן וכן הכה על אינטרני״ט בלישן מית

זמנין סגין כתבית כלום הכה ולא שלחית ליה בגין דאנה אמרית לגרמי דדן לא טב הוא ואנה שרי מידכל או שרי מיצף ליה

הדן זימנה ברם אנה לא דחל ומשלח הדן כתבה לכולכון דלא חליפין

בסופה יתהני על כולה ומן תני אתי שַלמה

שלם לכון
Steve

Gospel of Mark Collation

Working on The Aramaic Words Translation has stalled. This is mostly due to a matter of tools to work with, as in my attempts at reconstruction I’ve had to flip back and forth between several sources to look over all extant Aramaic versions of the New Testament alongside their Greek counterparts. As a result, I realize that I’ve — once again — put the cart before the horse, and I need to take a step back and work on some tools to aid my translation efforts.

As such, I’m going to be refocusing my efforts upon collating Aramaic versions of the New Testament, one chapter at a time along with general translations of each source and as I come across quirks I’ll have a good place to refer to them.

The first chapter of Mark is presently what’s on my plate, and I’m now in the process of formatting it for use on this website. We’ll see how it goes. :-)

Peace,
-Steve